Links

Hieronder treft u een aantal websites aan die veelvuldig door de advocaten van BFKW worden geraadpleegd.

Raad van Europa
www.coe.int

Verenigde Naties (UN)
www.un.org

UNHCR
www.unhcr.org

De site van de Amerikaanse regering (Ministerie van Buitenlandse Zaken) over mensenrechtenschendingen en politieke vrijheden in de wereld.
www.state.gov

Ministerie van Buitenlandse Zaken
www.minbuza.nl

De site van de Committee for the Prevention of Torture, met uitspraken, rapporten van landenbezoeken en organisatorische informatie
www.coe.int/en/web/cpt/home

Nationale Ombudsman
www.nationaleombudsman.nl

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
www.advocatenorde.nl

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR)
https://nvvr.org

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
www.nvsa.nl

International Criminal Defence Attorneys Association (ICDAA)
www.hri.ca

Internationaal Strafrecht Onderzoeksgids/International Criminal Law: a Selective Resource Guide
www.llrx.com

Openbaar Ministerie (landelijke site met o.a. beleidsregels)
www.om.nl

Ministerie van Justitie
www.justitie.nl

IND Verenigd Koninkrijk
www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

Politie
www.politie.nl
Documenten

Overheid (officiële publicaties, o.a. Memories van Toelichting, Kamervragen, Staatsblad, Tractatenblad)
www.overheid.nl

Rechtspraak (site met recente rechtspraak van o.a. Hoge Raad, Gerechtshoven en Rechtbanken)
www.rechtspraak.nl

“Het juridisch portaal op internet”
www.recht.nl

Partners: