Particuliere beleggers letten steeds meer op de kosten

beleggen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat uit onderzoek is gebleken dat steeds meer particuliere beleggers zich bewust zijn van de kosten die zij tijdens het beleggen maken. Dit komt voornamelijk omdat de kosten van verschillende dienstverleners steeds beter met elkaar te vergelijken zijn. De particuliere beleggers profiteren van deze vergelijkingen en passen hierop hun keuzes aan.

Provisieverbod

Uit het onderzoek van de AFM blijkt onder andere dat het provisieverbod de kosten van het beleggen vele malen inzichtelijker heeft gemaakt. De toezichthouder heeft dan ook een onderzoek uitgevoerd onder ruim 600 beleggers. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer beleggers realiseren dat het netto rendement uiteindelijk behoorlijk onder druk kan komen te staan door de kosten die het beleggen met zich mee brengt. Dit heeft tot gevolg dat particuliere beleggers steeds meer gaan letten op het totale rendement en dat zaken als risico’s en kosten steeds belangrijker worden.

De AFM vindt dit dan ook een goede ontwikkeling en pleit ervoor dat particuliere beleggers en consumenten nog meer op de kosten gaan letten. Dit bepaalt namelijk, samen met het risico dat je als belegger wilt en kunt lopen, het uiteindelijke rendement dat je behaalt op de beurs.

Duurzaam BeleggenHet provisieverbod is sinds 1 januari 2013 in gegaan en houdt in dat bemiddelaars, adviseurs en aanbieders van gecompliceerde financiële producten geen provisie meer mogen vragen. Deze provisie ontvingen deze personen voornamelijk als beloning voor het verkopen van een product van een specifieke bank of verzekeraar. Om een einde te maken aan deze belangenverstrengeling is het provisieverbod opgesteld. Hierdoor betalen consumenten de adviseur die zij inschakelen rechtstreeks en verloopt deze betaling niet meer via de verzekeraar of bank. Hierdoor wordt het niet alleen voor consumenten duidelijker wat de kosten zijn die hun adviseur heeft gemaakt. Ook wordt weer duidelijk voor alle betrokkenen waar de belangen liggen die de adviseur dient te behartigen.

Rendement

Het AFM stelt dan ook dat 20 procent van de beleggers voornamelijk let op het verwachte rendement wanneer zij een beleggingsbeslissing nemen. Er wordt door de beleggers in mindere mate gelet op de verhouding tussen kosten, rendement en risico van de belegging. Voornamelijk bij het beleggen met een specifiek doel, zoals het aanvullen van je pensioen of aflossen van je hypotheek, is het wel aan te raden om naar het mogelijk te behalen rendement te kijken van de belegging. Daarnaast stelt het AFM dat beleggers nog meer oog moeten hebben voor het risico en de kosten van de belegging. Volgens de toezichthouder van het recht zijn dit twee zeer belangrijke elementen die uiteindelijk het rendement van de belegging bepalen. Beleggers worden dan ook geholpen om de kosten van verschillende beleggingen met elkaar te vergelijken.