Recht

Spread the love

advocaat_strafrecht

In deze practice group komen het internationaal humanitair en het internationaal strafrecht samen. De practice group concentreert zich zowel op de verdachten als op de slachtoffers van internationale misdrijven. Bfkw is het enige kantoor in Nederland dat zich specialiseert in deze (combinatie van) rechtsgebieden. Nu verschillende internationale tribunalen in Den Haag zijn gevestigd, is Bfkw bij uitstek het kantoor dat snelle en kwalitatief hoogwaardige diensten op dit gebied kan verlenen.

Van over de hele wereld weten cliënten Bfkw te vinden wanneer ze te maken krijgen met internationale misdrijven. Zo treden de advocaten van deze practice group op voor verdachten van internationale misdrijven in Nederland, maar ook voor internationale tribunalen, zoals het Cambodja Tribunaal. Bfkw was betrokken bij slachtoffers van internationale misdrijven bij slachtoffers uit Kenia voor het Internationaal Strafhof en staat slachtoffers bij uit Srebrenica voro de Nederlandse rechtbank. Daarnaast adviseren de advocaten van deze practice group talloze niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) in binnen- en buitenland op het gebied van het internationaal humanitair recht en het internationaal strafrecht.

(Internationaal) strafrecht

De strafrechtadvocaten bestrijken gezamenlijk alle onderdelen van het strafrecht: nationaal en internationaal, financieel en commuun. Van complexe fraudezaken en uitleveringsprocedures tot relatief eenvoudige verkeerszaken.

Internationaal strafrecht

Het Bfkw is één van de weinige Nederlandse kantoren die alle facetten van dit zeer specialistische terrein beheerst. Het kantoor is betrokken geweest bij alle grote (politieke) uitleveringszaken van de afgelopen jaren en is specialist in uit- en overleveringsrecht.

Commuun strafrecht

Het commune strafrecht, ook wel het klassieke strafrecht genoemd, omhelst de meest eenvoudige tot zeer ingewikkelde nationale strafzaken. Voorbeelden van zaken in het commune strafrecht zijn diefstal, oplichting, drugshandel of -productie, mishandeling, zedendelicten en overtredingen van de verkeerswetgeving.

Financieel strafrecht

In het financieel strafrecht staan met name bedrijven en leidinggevenden bij in zaken met een financieel-economische achtergrond. De regelgeving op dit gebied verandert voortdurend en de aandacht voor integer handelen is de afgelopen jaren, mede als gevolg van een aantal grote fraudezaken, alleen maar gegroeid. Zaken op dit terrein betreffen onder andere overtredingen van de financiële toezichtwetgeving, het gebruik van voorwetenschap, ‘witwassen’, overtreding van de belastingwetgeving en valsheid in geschrifte.