VREEMDELINGENRECHT

”De wereld wordt steeds kleiner”. In de meeste clichés schuilt een kern van waarheid, maar in het vreemdelingenrecht geldt dat meer dan elders.

Inwoners van Nederland reizen de hele wereld rond. Voor vakantie, voor hun werk, voor hun studie, om alle denkbare redenen. Daarbij komen ze allerlei mensen tegen. Soms zijn dat korte ontmoetingen, maar soms ook de liefde van hun leven, of de ideale zakelijke relatie.

En soms willen alle betrokkenen in Nederland gaan wonen.

Inwoners van de rest van de wereld weten Nederland ook te vinden. Als vakantieland: voor de tulpen, de musea en de coffeeshops. Als arbeidsland: om producten of diensten te verkopen, of om hier te komen werken.

Als land met prima universiteiten, om te komen studeren. Als het land waar zij eindelijk veilig zijn, als ze het halen. Of als het land waar hun grote liefde woont. En waar zij ook willen gaan wonen. Tijdelijk of definitief.

En wie van ver is gekomen, en jarenlang in Nederland heeft gewoond, voelt zich soms meer Nederlander dan wat anders. En wil dan ook een Nederlands paspoort.

Al deze mensen komen vroeg of laat in aanraking met de Nederlandse vreemdelingenwet en de daarmee verwante regels. Dat zijn er ontelbare: naast de nationale regels:

 • Vreemdelingenwet
 • Vreemdelingenbesluit
 • Voorschrift Vreemdelingen
 • Vreemdelingencirculaire
 • Werkinstructies
 • Grensbewakingscirculaire
 • Rijkswet op het Nederlanderschap

Ook de internationale regels:

 • Europese Unie Verdragen
 • Vluchtelingenverdrag
 • Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
 • Nederlands-Amerkikaans vriendschapsverdrag
 • Associatieverdrag EG-Turkije
 • Etc. Etc.

En al die regels zijn op hun beurt weer uitgelegd in uitspraken van bevoegde rechters: de jurisprudentie.

Deze veelheid van regels maakt het bijzonder moeilijk om te kunnen beoordelen, of iemand van buiten Nederland hierheen kan komen of blijven en zo ja, voor hoe lang.

ADVISEREN

Bij BFKW adviseren wij al vooraf over de mogelijkheden, de procedures en de kosten die gemaakt moeten worden om buitenlanders naar Nederland te laten komen en/of hier te laten (ver)blijven.

Zo staan wij bedrijven bij die werknemers uit andere landen willen laten overkomen, ondernemers die in Nederland een nieuw bedrijf of een uitbreiding van een bestaand bedrijf willen realiseren, maar ook studenten die hier via een studie of stage hun kennis willen vergroten of mensen die hun vakantieliefde mee terug willen nemen.

Niet altijd is het zeker dat een vreemdeling een verblijfsvergunning in Nederland zal krijgen. Soms zijn regels onvoldoende duidelijk of zelfs tegenstrijdig, of worden regels niet uitgevoerd. In dat geval bepaalt u bij ons zelf hoeveel risico’s u wilt lopen, of u het laat zitten of dat u gaat procederen.

PROCEDEREN

Nederland kent niet alleen erg veel regels voor vreemdelingen, die regels dienen ook allemaal een “restrictief toelatingsbeleid”, dat tot doel heeft zo weinig mogelijk vreemdelingen in Nederland toe te laten.

Dat betekent in wezen dat regels, objectief als ze eruit zien, door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (kortweg IND) en de Vreemdelingenpolitie altijd zo worden uitgelegd dat ze het de vreemdeling zo moeilijk mogelijk maken om legaal verblijf te krijgen.

Of dat nu de juiste uitleg is, of niet. Dat geldt voor vreemdelingen die nog naar Nederland willen komen, dat geldt in sterkere mate voor vreemdelingen die al in Nederland verblijven, en dat geldt het sterkst voor degenen die hier asiel hebben gevraagd of illegaal verblijven.

BFKW heeft ruime ervaring met het procederen in al dergelijke vreemdelingenzaken, zowel bij de IND zelf, in bezwaarprocedures, als bij de Vreemdelingenkamers van de rechtbanken in Nederland en bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

In overleg met de cliënt schatten wij de kansen in, besluiten wij of er geprocedeerd zal worden, en bepalen wij welke strategie zal worden gevolgd. Daarbij staat voor ons een ding voorop: het belang van de cliënt om in Nederland te kunnen (blijven) wonen.