Wie zijn wij

Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten (BFKW) is een jong en bevlogen Amsterdams kantoor van 19 advocaten met een bewogen historie.

Tot de grondleggers van dit kantoor behoren onder de emeritus hoogleraren Ties Prakken en Ulli Jessurun d’Oliveira, beiden thans als adviseur aan dit kantoor verbonden op het gebied van het strafrecht en het vreemdelingenrecht.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw maakten zij furore met politiek geëngageerde zaken, zoals bijvoorbeeld die van de RAF- en RaRa verdachten. In de loop van de jaren negentig nam een volgende generatie het stokje over en gaf een krachtige impuls aan de juridische strijd voor de fundamentele rechten van iedere burger die met de staat in al zijn gedaantes in aanraking komt.

BFKW beweegt zich dan ook als geen ander advocatenkantoor in Nederland zo nadrukkelijk op het raakvlak van politiek en recht. Anders gezegd: daar waar de macht van de staat recht tegenover het individu komt te staan, begeeft BFKW zich zonder aarzeling naar de frontlinies.

Zo is het kantoor bijvoorbeeld betrokken geweest bij het proces tegen Volkert van der G. Daarnaast heeft BFKW tal van politiek gevoelige uitleveringszaken behandeld, zoals die van Nuriye Kesbir, Mullah Krekar, Paul Watson, Juanra en Maarten Blok. Ook zaken waarbij de AIVD een belangrijke rol heeft gespeeld, zoals de verschillende strafzaken tegen vermeende terroristen en ‘jihadstrijders’, de zaak van Prinses Margarita tegen de staat en de procedure van Al Aqsa bij het Europese Hof van Justitie worden door BFKW behandeld.

Voorts zijn advocaten van BFKW de raadslieden van de ‘Haagse rappers’, van de vrouwen van de ketchupactie tegen minister Verdonk, en van degenen die zich op verschillende manieren niet konden vinden in het huwelijk van de kroonprins met Maxima Zorreguieta. Ook de nabestaanden van de slachtoffers van de massamoord in Srebrenica worden in hun procedure tegen de staat door advocaten van dit kantoor bijgestaan.

Verder worden vele procedures gevoerd bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg waarbij als bekend voorbeeld kan dienen de procedure van Kobus L. tegen Nederland. Tegelijkertijd heeft BFKW ook vele verdachten bijgestaan in de grootste Nederlandse financiële fraudezaak ooit, de zogeheten Clickfondszaak waar evenzeer de macht van de staat frontaal in botsing kwam met het individu en waarbij fundamentele rechten van verdachten werden geschonden.

Bij de behandeling van deze politiek gevoelige en maatschappelijk relevante zaken staat voor dit kantoor echter voorop dat deze zaken met de grootst mogelijke professionaliteit en juridische expertise dienen te worden gedaan. Alleen dan kunnen de rechten van individuele burgers in een rechtsstaat effectief gewaarborgd worden.

Naast de twee genoemde adviseurs werkt BFKW om die reden nauw samen met de Universiteit van Amsterdam. Prof. A. Nollkaemper, hoogleraar internationaal recht aan die universiteit, is adviseur van BFKW en liaison met de zogeheten Law Clinic, een praktijkgroep voor veelbelovende studenten internationaal recht.

Hierdoor kunnen wij op gedegen en effectieve wijze verdachten bijstaan bij internationale hoven en tribunalen, zoals bijvoorbeeld het Special Court for Sierra Leone of het Afrikaanse Hof voor de Rechten van de Mens en Volken.

Met dezelfde toewijding doet BFKW vanzelfsprekend ook vele zaken in alle stilte. Vaak zijn zaken immers ook juist bij een dergelijke terughoudendheid gebaat. Welke weg ook wordt gekozen, voor ons staat het belang van iedere cliënt voorop, hoezeer hij of zij ook in de problemen is geraakt en hoezeer het conflict met de staat ook is opgelopen. Daarbij geldt natuurlijk vanzelfsprekend dat BFKW cliënten bijstaat op basis van gefinancierde rechtshulp, indien zij niet zelf de financiële middelen hebben.

In haar zaken concentreert BFKW zich in de kern op drie rechtsgebieden: het strafrecht, het vreemdelingenrecht en het internationaal recht & mensenrechten. Deze drie rechtsgebieden vallen vanzelfsprekend uiteen in vele verschillende specialismen, maar hebben bijna steeds als gemeenschappelijk kenmerk dat de staat (bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de Minister van Justitie, de IND, de politie, de AIVD) de wederpartij is. Dit betekent dat BFKW natuurlijk ook de civiele procespraktijk tot een speerpunt maakt voorzover het gaat om onrechtmatig handelen van de staat jegens de individuele burger.

Ieder van de drie rechtsgebieden wordt bestreken door even zovele secties. Indien u hierover meer wilt lezen kunt u specialismen aanklikken. Hebt u toch nog vragen of verzoeken, dan kunt u deze richten aan Stijn Franken/Victor Koppe wat het strafrecht betreft, aan Marq Wijngaarden/Flip Schüller wat het vreemdelingenrecht betreft en aan Britta Böhler/Liesbeth Zegveld voor het rechtsgebied internationaal recht & mensenrechten.

Algemene vragen over kantoor, zoals bijvoorbeeld over werving en selectie van juridisch en administratief personeel, kunt u richten aan onze kantoormanager Karin Vogelpoel.

%d bloggers liken dit: