VREEMDELINGENRECHT

Vreemdelingenrecht

”De wereld wordt steeds kleiner”. In de meeste clichés schuilt een kern van waarheid, maar in het vreemdelingenrecht geldt dat meer dan elders. Inwoners van Nederland reizen de hele wereld rond. Voor vakantie, voor hun werk, voor hun studie, om alle denkbare redenen. Daarbij komen ze allerlei mensen tegen. Soms zijn dat korte ontmoetingen, maar … Lees meer

STRAFRECHT

Strafrecht

Eén van de drie rechtsgebieden waarop BFKW zich begeeft is het strafrecht. Alle onderdelen van het strafrecht worden door de sectie strafrecht behandeld. Van relatief eenvoudige verkeersstrafzaken tot uiterst gecompliceerde fraudezaken en uitleveringsprocedures. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces en niemand kan worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Een ieder is … Lees meer

INTERNATIONAAL RECHT & MENSENRECHTEN

Internationaal mensenrecht

Mensenrechten komen steeds meer in de belangstelling, in Nederland en in de wereld om ons heen. Op zichzelf is dit een goede zaak. Maar deze toenemende aandacht heeft wel een zorgelijke achtergrond. Het aantal landen waar de mensenrechten systematisch en op ernstige wijze worden geschonden, is verontrustend groot. De sectie Internationaal recht & mensenrechten van … Lees meer

Recht

Recht

In deze practice group komen het internationaal humanitair en het internationaal strafrecht samen. De practice group concentreert zich zowel op de verdachten als op de slachtoffers van internationale misdrijven. Bfkw is het enige kantoor in Nederland dat zich specialiseert in deze (combinatie van) rechtsgebieden. Nu verschillende internationale tribunalen in Den Haag zijn gevestigd, is Bfkw … Lees meer

Particuliere beleggers letten steeds meer op de kosten

Groeiende investeering

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat uit onderzoek is gebleken dat steeds meer particuliere beleggers zich bewust zijn van de kosten die zij tijdens het beleggen maken. Dit komt voornamelijk omdat de kosten van verschillende dienstverleners steeds beter met elkaar te vergelijken zijn. De particuliere beleggers profiteren van deze vergelijkingen en passen hierop hun … Lees meer