Particuliere beleggers letten steeds meer op de kosten

beleggen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat uit onderzoek is gebleken dat steeds meer particuliere beleggers zich bewust zijn van de kosten die zij tijdens het beleggen maken. Dit komt voornamelijk omdat de kosten van verschillende dienstverleners steeds beter met elkaar te vergelijken zijn. De particuliere beleggers profiteren van deze vergelijkingen en passen hierop hun keuzes aan.

Provisieverbod

Uit het onderzoek van de AFM blijkt onder andere dat het provisieverbod de kosten van het beleggen vele malen inzichtelijker heeft gemaakt. De toezichthouder heeft dan ook een onderzoek uitgevoerd onder ruim 600 beleggers. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer beleggers realiseren dat het netto rendement uiteindelijk behoorlijk onder druk kan komen te staan door de kosten die het beleggen met zich mee brengt. Dit heeft tot gevolg dat particuliere beleggers steeds meer gaan letten op het totale rendement en dat zaken als risico’s en kosten steeds belangrijker worden.

De AFM vindt dit dan ook een goede ontwikkeling en pleit ervoor dat particuliere beleggers en consumenten nog meer op de kosten gaan letten. Dit bepaalt namelijk, samen met het risico dat je als belegger wilt en kunt lopen, het uiteindelijke rendement dat je behaalt op de beurs.

Duurzaam BeleggenHet provisieverbod is sinds 1 januari 2013 in gegaan en houdt in dat bemiddelaars, adviseurs en aanbieders van gecompliceerde financiële producten geen provisie meer mogen vragen. Deze provisie ontvingen deze personen voornamelijk als beloning voor het verkopen van een product van een specifieke bank of verzekeraar. Om een einde te maken aan deze belangenverstrengeling is het provisieverbod opgesteld. Hierdoor betalen consumenten de adviseur die zij inschakelen rechtstreeks en verloopt deze betaling niet meer via de verzekeraar of bank. Hierdoor wordt het niet alleen voor consumenten duidelijker wat de kosten zijn die hun adviseur heeft gemaakt. Ook wordt weer duidelijk voor alle betrokkenen waar de belangen liggen die de adviseur dient te behartigen.

Rendement

Het AFM stelt dan ook dat 20 procent van de beleggers voornamelijk let op het verwachte rendement wanneer zij een beleggingsbeslissing nemen. Er wordt door de beleggers in mindere mate gelet op de verhouding tussen kosten, rendement en risico van de belegging. Voornamelijk bij het beleggen met een specifiek doel, zoals het aanvullen van je pensioen of aflossen van je hypotheek, is het wel aan te raden om naar het mogelijk te behalen rendement te kijken van de belegging. Daarnaast stelt het AFM dat beleggers nog meer oog moeten hebben voor het risico en de kosten van de belegging. Volgens de toezichthouder van het recht zijn dit twee zeer belangrijke elementen die uiteindelijk het rendement van de belegging bepalen. Beleggers worden dan ook geholpen om de kosten van verschillende beleggingen met elkaar te vergelijken.

 

 

Recht

advocaat_strafrecht

In deze practice group komen het internationaal humanitair en het internationaal strafrecht samen. De practice group concentreert zich zowel op de verdachten als op de slachtoffers van internationale misdrijven. Bfkw is het enige kantoor in Nederland dat zich specialiseert in deze (combinatie van) rechtsgebieden. Nu verschillende internationale tribunalen in Den Haag zijn gevestigd, is Bfkw bij uitstek het kantoor dat snelle en kwalitatief hoogwaardige diensten op dit gebied kan verlenen.

Van over de hele wereld weten cliënten Bfkw te vinden wanneer ze te maken krijgen met internationale misdrijven. Zo treden de advocaten van deze practice group op voor verdachten van internationale misdrijven in Nederland, maar ook voor internationale tribunalen, zoals het Cambodja Tribunaal. Bfkw was betrokken bij slachtoffers van internationale misdrijven bij slachtoffers uit Kenia voor het Internationaal Strafhof en staat slachtoffers bij uit Srebrenica voro de Nederlandse rechtbank. Daarnaast adviseren de advocaten van deze practice group talloze niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) in binnen- en buitenland op het gebied van het internationaal humanitair recht en het internationaal strafrecht.

(Internationaal) strafrecht

De strafrechtadvocaten bestrijken gezamenlijk alle onderdelen van het strafrecht: nationaal en internationaal, financieel en commuun. Van complexe fraudezaken en uitleveringsprocedures tot relatief eenvoudige verkeerszaken.

Internationaal strafrecht

Het Bfkw is één van de weinige Nederlandse kantoren die alle facetten van dit zeer specialistische terrein beheerst. Het kantoor is betrokken geweest bij alle grote (politieke) uitleveringszaken van de afgelopen jaren en is specialist in uit- en overleveringsrecht.

Commuun strafrecht

Het commune strafrecht, ook wel het klassieke strafrecht genoemd, omhelst de meest eenvoudige tot zeer ingewikkelde nationale strafzaken. Voorbeelden van zaken in het commune strafrecht zijn diefstal, oplichting, drugshandel of -productie, mishandeling, zedendelicten en overtredingen van de verkeerswetgeving.

Financieel strafrecht

In het financieel strafrecht staan met name bedrijven en leidinggevenden bij in zaken met een financieel-economische achtergrond. De regelgeving op dit gebied verandert voortdurend en de aandacht voor integer handelen is de afgelopen jaren, mede als gevolg van een aantal grote fraudezaken, alleen maar gegroeid. Zaken op dit terrein betreffen onder andere overtredingen van de financiële toezichtwetgeving, het gebruik van voorwetenschap, ‘witwassen’, overtreding van de belastingwetgeving en valsheid in geschrifte.